GLIA

Koja prava imam kao pacijent?

Mnogo nedoumica i pitanja osoba oboljelih od tumora mozga odnosi se na prava koja kao građani Hrvatske imaju u sustavu socijalne skrbi, zdravstvenog osiguranja, obrazovanja, poreznog sustava itd.

Stoga je Hrvatski savez za rijetke bolesti, čiji je član i naša udruga, sastavio Katalog prava. Iako, kako napominju, nisu ista prava za sve osobe oboljele od rijetkih bolesti te su uvijek moguće promjene, ovo vam može biti dobra početna adresa za informiranje o vašim pravima.

Također, udruga Sve za nju u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu pripremila je webinar Prava pacijenata koji se onosi na prava pacijenata iz zdravstvenog sustava, iz sustava socijalne skrbi i iz sustava mirovinskog osiguranja.