GLIA

O nama

Glia je neprofitna udruga osnovana 2014. godine sa sjedištem u Zagrebu i prva udruga koja okuplja oboljele od tumora mozga u Republici Hrvatskoj. Osim pacijenata u radu naše udruge sudjeluju članovi njihovih obitelji te medicinski stručnjaci različitih profila.
Nalazite se na našim službenim web stranicama. Ovdje bez upotrebe jako stručnih izraza, dakle „jezikom pacijenata“, nastojimo objasniti osnovne pojmove vezane uz tumore mozga te vam pomoći pri liječenju, snalaženju u hrvatskom zdravstvenom sustavu i povratku u normalan život.

Naše djelatnosti
  • prikupljanje informacija, obavještavanje i edukacija oboljelih i liječenih od tumora središnjeg živčanog sustava te njihovih obitelji i prijatelja, o zdravstvenim, pravnim, socijalnim i psihološkim pitanjima
  • promicanje zdravstvenog odgoja pučanstva radi učinkovite borbe protiv tumora središnjeg živčanog sustava putem brošura, letaka i ostalog tiskanog materijala u svrhu što ranijeg otkrivanja bolesti, poboljšanja kvalitete života, kao i njegova produljenja
  • provođenje edukacije o važnosti ranog otkrivanja tumora središnjeg živčanog sustava
    podupiranje i poticanje znanstvenoistraživačkog rada u borbi protiv tumora središnjeg živčanog sustava
Naši ciljevi
  • podizanje zdravstvene svijesti pučanstva o tumorima središnjeg živčanog sustava i ukazivanje na važnost što ranijeg otkrivanja i početka liječenja
  • suradnja pri stručnom usavršavanju zdravstvenih djelatnika na području onkologije središnjeg živčanog sustava
  • podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja tumora središnjeg živčanog sustava sukladno pravilima suvremene medicinske znanosti i struke
  • predlaganje i suradnja pri ostvarivanju stručnih i znanstvenih sastanaka iz područja onkologije središnjeg živčanog sustava te upućivanje svojih članova i drugih zdravstvenih djelatnika na takve sastanke i ostale oblike usavršavanja
  • okupljanje oboljelih od tumora središnjeg živčanog sustava i njihovih obitelji radi pružanja dodatne podrške tijekom i nakon liječenja
 Naš statut