GLIA

Prehrana bolesnika s malignim bolestima

Doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Centar za kliničku prehranu KBC-a Zagreb

Ovo je predavanje održano u veljači 2015. na sastanku udruge Glia.