GLIA

Aplikacija za probleme s govorom

Tumor mozga može uzrokovati afaziju, tj. gubljenje jezične i govorne sposobnosti, što se obično događa zbog ozljede dijelova kore dominantne polutke velikog mozga. Očituje se, primjerice, u nemogućnosti izgovaranja riječi koje čovjek razumije, u nesposobnosti pisanja i čitanja itd. Aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica pomaže u prevladavanju tih teškoća zadacima iz područja orijentacije u prostoru i vremenu, jezičnog razumijevanja i čitanja. Ova je aplikacija dostupna na hrvatskom jeziku i za Android mobilne telefone.

Vidi i: Uloga logopeda u rehabilitaciji osoba s tumorom mozga